C. Parlament de Catalunya, 28

08320 El Masnou

T. 93 540 86 96

M. 630 16 33 26

info@emmacalvoescolademusica.com

ESCOLA

Els objectius del nostre projecte són diversos:

Escola de Música Emma Calvo

Desenvolupar una àmplia oferta i variada educació musical, oberta a tot tipus d’estils musicals.

Oferir un ensenyament musical de caràcter instrumental dirigida tant a l’activitat individual com de conjunt.

Ensenyar els aspectes teòrics per a comprendre adequadament el fet musical.

Fomentar la repercussió de l’activitat musical de l’escola al nostre municipi, organitzant i participant en diferents actuacions i àmbits públics.

Satisfer les inquietuds d’aprendre música de que la formació i la diversió van unides. Un dels nostres objectius principals és que l’alumnat es diverteixi i gaudeixi de la música a la vegada que aprèn.

Orientar a aquells alumnes que, per la seva aptitud i actitud, vulguin ser professionals de la música, preparant-los per a les proves d’accés al Conservatori.

Escola de Música Emma Calvo

Normes del Centre

La inscripció a l’escola, i participació a classes, concerts i altres activitats, suposa l’acceptació absoluta de tots i cadascú dels punts de les normes vigents. El seu objectiu és clarificar el funcionament de l’escola, sempre basades en el respecte mutu entre professor/alumne.

1. NORMES ACADÈMIQUES:

1.1. Els horaris de classe no es canvien.
1.2. Les faltes d’assistència dels alumnes no es recuperen.
1.3. Donat que els professors de l’escola són músics en actiu, quan aquests tinguin un concert o actuació, s’avisarà amb antelació i es canviarà la classe o es coordinarà una substitució.
1.4.Calendari escolar segons el Calendari Escolar del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya..

2. NORMES D’INSCRIPCIÓ:

2.1. És necessari signar el full d’inscripció i omplir totes les dades abans del
començament de les classes.
2.2. No es poden iniciar les classes sense haver-hi fet la inscripció i el
pagament de la matrícula.

3. NORMES DE PAGAMENT:

3.1. El pagament es realitza per quotes mensuals sempre els primers deu dies de cada mes.

4. NORMES DE BAIXA:

4.1. Les baixes s’han d’avisar a secretaria com a mínim amb 15 dies abans de produir-se aquesta. Si no fos així, s’haurà d’abonar la mensualitat sencera malgrat que no assisteixi.

El Centre programarà diverses activitats al llarg del curs de les quals rebreu amb antelació informació més detallada, com, per exemple:
• Audicions trimestrals internes i externes
• Concert de l’escola a Ca n’Humet
• Participació d’alumnes de l’escola a activitats del poble, com: Nadal, Festa de la Música (juny).
• Rebreu informe anual a la entrega del qual podeu tenir un canvi de impressions amb el professor.

Per a qualsevol aclariment, no dubteu consultar-nos a l’Emma o a en Jordi.