C. Parlament de Catalunya, 28

08320 El Masnou

T. 93 540 86 96

M. 630 16 33 26

info@emmacalvoescolademusica.com

EDUCACIÓ MUSICAL

La nostra escola de música és un centre dissenyat per a satisfer les inquietuds musicals, des del punt de vista educatiu i cultural, de la major part possible de ciutadans.

Per aquest motiu, als nostres plans d’estudis tenen cabuda alumnes de totes les edats, a partir dels 18 mesos, i treballant estils musicals diversos. A la nostra escola, creiem que l'aprenentatge de la música, no ha de ser una fita impossible. Per això, procurem assolir els objectius previstos, aplicant els nostres criteris pedagògics d'acord amb la capacitat de cada alumne, i donant al mateix temps una importància cabdal al seu desenvolupament cultural, intel·lectual i expressiu.

Agrupacions

Vocals

Corals

Pertànyer un cor dóna una formació musical interessant i prou completa. Això fa que oferim la possibilitat d'accedir a tots els nostres cors per fer-hi exclusivament aquesta activitat.

Instrumentals

Grups de cambra

Grups formats per alumnes d'instruments de diferents famílies (excepte en el cas de la corda) de tradició clàssica, combinats de manera equilibrada.

Es requereix un domini mínim de l'instrument de manera que permeti el treball d'un repertori adequat i propi per a la formació. D'aquí doncs, que s'hi pugui optar a partir del primer curs del segon cicle (8 anys).

Els grups resultants poden mantenir-se més enllà d'un curs sempre i quan les circumstàncies així ho permetin, o bé, durar el curs acadèmic.

Els objectius són l'aprenentatge de treball de conjunt, partint de l'escolta, l'anàlisi,... fer música treballant amb diferents timbres amb un nombre reduït d'instrumentistes on tots esdevenen solistes.